Használati Feltételek

 

Örömmel üdvözlünk az Gnio Glass vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelésed elküldenéd, az alábbiakat szíveskedj alaposan átolvasni:

 

§ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK

§ A Gnio Glass áruházban történő vásárlás személyesen, vagy elektronikus úton, Interneten keresztül a http://www.uveg.bolt.hu címen, vagy e-mailen az uveg@gnio.hu-n lehetséges.

Telefonon leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni.

 

§ A Gnio Glass áruházban mindenki vásárolhat, aki elfogadja a jelen üzletszabályzatot valamint magára nézve azt kötelező jellegűnek veszi.

 

§ A BEMUTATOTT TERMÉKEK

§ A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az ÁFA-t.

 §A termékek vételárához hozzáadódik csomagonként egyszeri szállítási és csomagolási költség.

Ez Magyarország területén futár szolgálattal 2024.03.01-től:

 

  0.01 -   5 Kg: 3300,- Ft

  5.01 - 15 Kg: 4000,- Ft

15.01 - 25 Kg: 4600,- Ft

25.01 - 30 Kg: 5400,- Ft

30.01 - 40 Kg: 7000,- Ft

 

MPL postai küldés esetén:

  0.01 -   5 Kg:  5000,- Ft,  törés biztosítással: 7500,- Ft

  5.01 - 15 Kg:  5800,- Ft                                     8300,- Ft

15.01 - 25 Kg:  6200,- Ft                                     8700,- Ft  

25.01 - 30 Kg:  8000,- Ft                                    12500,- Ft

30.01 - 40 Kg:10500,- Ft                                    20500-, Ft.  


 

§ RENDELÉS

§ A Gnio Glass áruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja az üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével.

§ A megrendelést követően az eladó és a vevő között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat mind a vevő, mind az eladó köteles teljesíteni és betartani, vagyis az eladó köteles a felkínált terméket/szolgáltatást a vevőnek értékesíteni, a vevő pedig az eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket/szolgáltatást ezen az áron megvenni és átvenni/igénybe venni. Amennyiben a vevő a terméket nem veszi át 1 hónapon belül, a Gnio Glass Kft. jogosult a vevő megrendelését téves rendelésnek kezelni, és törölni.

§ A megrendelést követően a Gnio Glass értesítést küld a vevőnek visszaigazolás formájában a kézbesítés várható időpontjáról. A megrendelés, a visszaigazolással válik elfogadottá.

§ A vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy az e-mailben közölt időszakban a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőzően legalább 48 órával visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára.

§ A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

§ Amennyiben sérülést ill. hiányosságot vesznek észre, kérjük jegyzőkönyveztessék azt a csomagot kiszállítóval

§ A megrendelt terméket 14 napon belül kérjük átvenni!

 

§ SZÁLLÍTÁS

§ Futárszolgálattal.

§ A megrendeléstől számított 10 napon belül tudjuk elküldeni a megrendelt árut.

§ Fontos, hogy a megadott helyen és időszakban a megrendelő át tudja venni az árut. Ez a megrendelő felelőssége.

§ A szállítási költség az át nem vett rendelés esetén is a megrendelőt terheli!

 

§ FIZETÉS

§ Fizetés az áru átvételekor készpénzben (személyesen üzletünkben, vagy futár esetén utánvéttel), vagy előre utalással történik.

§ Fizetéskor a visszaigazoláson szereplő összeget kell kifizetni.

§ A számla minden esetben a csomagoláson belül található.

§ Amennyiben hiányzik a számla a csomagolásból, azt haladéktalanul jelezni kell e-mailben a Gnio Glass-nak, és azt utólagosan postázzuk.

§ Árainkat befolyásolja az EURO aktuális árfolyama, az árváltoztatás jogát fenttartjuk!

 

§ MEGRENDELÉS LEMONDÁSA

§ Megrendelő a megrendelés visszamondására a megrendelést követő 24 órán belül jogosult. A megrendelés visszamondása esetén megrendelő azonban köteles a Gnio Glass Kft. valamennyi felmerülő tételes költségét, illetőleg - a Gnio Glass Kft. választása szerint a tételes költségek helyett - a számlázási ár 20%-ának megfelelő sztornózási díjat, és az egyéb költséget, mint költségátalányt fizetni a Gnio Glass Kft. részére.

§ ELÁLLÁSI JOG

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján az Ügyfelet (Felhasználó/ Vásárló) (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga, egyfajta visszaküldési garancia) illeti meg az interneten történő vásárlás esetén, és ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja.

Fogyasztó: a Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, (így jelen esetben minden olyan természetes személy/magánszemély Ügyfél, aki nem egy vállalkozás részére vásárolja meg az adott, általa kiválasztott terméket)

Vállalkozás: a Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy (jelen esetben az Kereskedő/Eladó, azaz a Gnio Glass Kft).

 

Mi az az elállási jog?

Az elállási jog azt jelenti, hogy internetes vásárlás esetén – azaz interneten (távollevők között) megkötött szerződés esetén jogszabályi felhatalmazás (lásd: Kormányrendelet, fentebb) alapján az Ügyfél/Fogyasztó egyoldalúan, indokolás nélkül visszaléphet és a az általa vásárolt termék visszaküldése esetén az eladótól kérheti az általa fizetett összeg (így a termék vételára és a – amennyiben azt ő fizette –a szállítási költség) visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt az Ügyfélnek/Fogyasztónak nem volt lehetősége a termék megvizsgálására, kipróbálására illetve üzembe helyezésére.

 

Az elállási jog gyakorlásának feltételei, részletszabályai:

 

1. Az elállási jog

–          egy termék megrendelése esetén a termék átvételétől

–          több terméknek egy (meg)rendelésben történő megrendelése esetén (amennyiben azok kiszállítása nem egyszerre történik) az utoljára átvett termék átvételétől

–          több tételből/darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott/átvett tételnek vagy darabnak az átvételétől

számított 14 naptári napon belül gyakorolható. Az Ügyfélnek/Fogyasztónak nem szükséges indokolnia, miért kíván elállni a szerződéstől.

 

2. Az elállási jogát az Ügyfél/Fogyasztó a szerződés megkötésének napja (azaz a termék megrendelésének visszaigazolása) és a termék megérkezésének/átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 

Ebbe a határidőbe (14 naptári nap) a termék átvételének napja nem számít bele.

 

Az Ügyfél/Fogyasztó elállási jogát a Kormányrendeletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, azaz annak az Eladó részére e-mail útján vagy postai úton történő megküldésével gyakorolhatja. Ha az Eladó a termék terméklapján biztosít lehetőséget az elállási nyilatkozat megtételére, az Ügyfél/Fogyasztó elállási nyilatkozatát ott is megteheti. Ebben az esetben az Eladó a nyilatkozat megérkezését visszaigazolja.

A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie az Ügyfél/Fogyasztó elállási szándékának.

 

3. A termék visszaküldése: amennyiben az Ügyfél/Fogyasztó jelezte az Eladó felé elállási szándékát a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül vissza kell küldenie (postára kell adnia/át kell adnia a futárnak), kivéve, ha a Kereskedő vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 

4. Az Ügyfél/Fogyasztó által viselt költségek: a termék visszaküldésének költségét az Ügyfél/Fogyasztó viseli, kivéve, ha az Eladó vállalta ezen költség viselését.

 

5. Ha a megrendelt terméket az Ügyfélnek/Fogyasztónak kifuvarozták, az Eladó/Kereskedő azt saját költségén fuvarozza vissza, ha a termék jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

 

Az Ügyfél/Fogyasztó felel a termék jellegének/tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot (azaz a termék rendeltetésszerű használatra alkalmasságának megállapításához szükséges használatot) meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, amelyet a Kereskedő/Eladó részére köteles megtéríteni.

 

6. A Kereskedő/Eladó által viselt költségek: ha az Ügyfél/Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Kereskedő haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül köteles visszatéríteni az Ügyfél/Fogyasztó részére a termék vételárát és a szállítási költséget (amennyiben azt az Ügyfél fizette) az Ügyfél/Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon, kivéve, ha az Ügyfél kifejezetten beleegyezett abba, hogy a Kereskedő más fizetési módot alkalmazzon. Ha azonban az Ügyfél/Fogyasztó a Kereskedő által ajánlott legkevésbé költséges fuvarozási módtól (posta/futárszolgálat/stb.) eltérő fuvarozási módon választott, a Kereskedő nem köteles megfizetni az ebből eredő többletköltséget (azaz a legkevésbé költséges és az Ügyfél által választott fuvarozási mód közötti különbözetet.) A Kereskedő mindaddig visszatarthatja az Ügyfélnek fizetendő összeget (termék vételára +szállítási költség), amíg a terméket az Ügyfél vissza nem küldte/szolgáltatta vagy annak elküldését kétséget kizáróan nem igazolta.

 

7. Az elállási jog nem gyakorolható az alábbi termékeket/szolgáltatásokat illetően:

 

a)  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó/Kereskedő a teljesítést az Ügyfél/Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó/Kereskedő által nem befolyásolható, a 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;

 

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

 

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

 

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke az Eladó/Kereskedő által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

 

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

 

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

 

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

 

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

 

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási/felmondási jogát.

 

§ A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

§ A Gnio Glass áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő esetleges hibákra.

§ A Gnio Glass semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt esetekben, bármilyen okból is következtek be:

§ Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Gnio Glass áruház akadálytalan működését és a vásárlást.

§ Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

§ Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

§ Bármely szoftver nem megfelelő működése.

§ Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

§ A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

§ A Gnio Glass szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Gnio Glass áruházban történt megjelentés időpontjától lép életbe.

§ A Gnio Glass szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a Gnio Glass áruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a Gnio Glass nem vonható felelősségre, ha így tesz.

§ Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Gnio Glass áruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

 

§ SZEMÉLYES ADATOK

§ A vásárlók személyes adatait bizalmasan kezeljük, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és a számlázáshoz használjuk fel. Ezen adatokat cégünk semmilyen formában nem adja tovább, az adatkezelés a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével történik (1992.évi LXIII. törvény, 1995.évi CXIX. törvény, 1998.évi VI. törvény). A megrendelői adatok felhasználása más célra csak az érintettek írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

 

JOGI MEGJEGYZÉSEK

 

A Gnio Glass webáruház üzemeltetője látogatottsági statisztikát vezet, melyben személyes adatok nem szerepelnek.
A vásárlók és hírlevélre feliratkozók személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.
Az üzemeltető minden, a rendelkezésére álló, technikai és egyéb eszközt igénybe vesz az adatok biztonságos tárolása, őrzése, valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében.

Az adatvédelem jelen jognyilatkozatban nem részletezett vonatkozásaival kapcsolatban a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény; illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései érvényesek.